Urinarna inkontinencija

Urinarna inkotinencija, Nevoljno ispuštanje urina

Smatra se da 12% ženske populacija ima, manji ili veći, problem sa nevoljnim ispuštanjem urina.

Inkontinencija urina se sreće u tri oblika:

Stres inkotinencija

karakterise je nevoljno ispuštanje urina prilikom manjih napora (kašalj, kijanje, smejanje, penjanje uz stepenice, podizanje tereta).

Urgentna inkotinencija

karakteriše je iznenadni osećaj prepunjenosti besike praćen neodložnim nagonom za mokrenje.

Mešoviti tip

sadrži elemente prva dva oblika.

Uzrok

Uzrok stres inkontinencije je slabost mišića karličnog dna, što se uglavnom viđa kod višerotki. Takođe, smatra se da nastanku ovog tipa inkontinencije doprinosi dugotrajni zatvor, nizak nivo hormona estogena, hronična plućna bolest, gojaznost, dijabetes i dr. faktori.

Urinarna inkotinencija osoba u donjem vešu

Lečenje urinarne inkotinencije

Pacijentkinje koje žele da se uključe u fizikalno lečenje, moraju prethodno proći ginekološku eveluaciju da se isključe oboljenja kao što su tumori ili infekcije.

Tretman podrazumeva

  • Obuku pacijentkinje vežbama namenjenim za jačanje mišića karličnog dna, kao i vežbe za odlaganje naglo nastalog nagona za pražnjenje bešike (sve zavisi od tipa inkontinencije). Protokoli obuhvataju vežbe za jačanje brzo i sporo kontrahujućih mišićnih vlakana, tako da sve pacijentkinje, bez obzira na tip, mogu imati koristi od kineziterapije.
  • Elektrostimulacija misića karličnog poda vaginalnom elektrodom (bezbolno, kratko traje tretman a rezultati su odlični).
  • Elektromagnetna terapija koja podrazumeva upotrebu niskofrekventnog magnetnog polja u cilju depolarizacije motornih nerava, što dovodi do kontrakcije i jačanje pomenutih mišića.
  • medikamentna terapija.