Rehabilitacija nakon sportskih povreda

rehabilitacija nakon povrede kolena

Svaki sport ima, za sebe, karakteristične povrede sistema za kretanje, a sve u zavisnosti koja grupa mišića se najviše koristi i koji zglobovi trpe najviše opterećenje. Npr. za fudbal i košarku su karakteristične povrede prednjih i zadnjih ukrštenih ligamenata kolenog zgloba, zato što ti ligamenti stabilizuju zglob prilikom naglih ubrzanja i usporenja.

Dok su za tenis karakteristične povrede mišića i zglobova gonjih ekstremiteta (teniski lakat-upala pripoja mišica na lakatnom zglobu) kao i leđne muskulature.

Kako izgleda proces rehabilitacije

Postoji zlatni standard postupaka nakon sportske povrede koji se označava skraćenicom RICE, što znači:

  • R-rest (odmor, mirovanje)
  • I-ice (led)
  • C-compression (kompresija)
  • E-elevation (elevacija/podizanje povređenog ekstremiteta)

Mirovanje

Kada dođe do povrede, važno je pacijenta odmah iskljuciti iz igre (svako dalje naprezanje pogoršava stanje na povređenom tkivu). Naravno, podrazumeva se isključenje iz trenažnog procesa sve do potpunog oporavka.

Led

Led se postavlja kako bi se smanjilo izlivanje tečnosti (pod njegovim dejstvom dolazi do sužavanja krvnih sudova tj. do zbijanja celija u zidovima krvnih sudova i smanjenja prostora među njima, pa tečnost teže prolazi).

Led je potrebno postavljati na svaka dva i po do tri sata, kako ne bi došlo do reaktivnog širenja krvnih sudova i povećanja otoka. Maskimalno trajanje hlađenja je od tri do pet minuta.

Kompresija

Postavite komresivni zavoj kako bi ste smanjili nastanak otoka. Zavoj ne sme da bude prejako stegnut.

Elevacija

Podrazumeva podizanje povređenog ekstremiteta iznad nivoa srca. Cilj elevacije je sprečavanje otoka.

Rehabilitacija nakon sportskih povreda

Lečenje

Nakon pobrojanih koraka pacijent treba da se javi lekaru kako bi se postavila tačna dijagnoza i odredio protokol lečenja. Uključuje se medikamentna terapija sa ciljem smanjenja procesa na mestu povrede, uklanjanja otoka i eliminacije bola.

Pored toga, najčešće je potrebno uključiti i fizikalne terapije (laser, magnet, elektroterapiju…) u cilju regeneracije oštećenih struktura i bržeg vraćanja u trenažni proces.