Akupunktura – Novi Sad

Akupunktura, tretman

Akupunktura je grana kineske tradicionalne medicine ali je,takođe, SZO prihvatila akupunkturu kao zvaničnu granu 1979. godine.

Tretman se sprovodi postavljanjem akupunkturnih igala u određene, akupunturne tačke u cilju uspostavljanja zdravlja.

Kineski i savremeni pristup

Dva pristupa, tradicionalni i savremeni, podrazumevaju:

1. Kineski tradicionalni pristup

Bazira se na postavci da naša energija protiče kroz telesne meridijane (na kojima su raspoređene akupunkturne tačke), te dok je nivo energije u ravnoteži čovek je zdrav, a kad se ta raznoteža naruši, razvija se bolest. Dejstvom na akupunkturne tačke, moguće je ponovo uspostaviti energetsku ravnotežu i vratiti pacijenta u stanje zdravlja.

2. Savremeni pristup

Oslanja se na neurofiziologiju bola (zasniva se na aksiomu da čovek u jednom momentu, iz jednog dela tela, može da oseti samo jedan osećaj. Od receptora bola ide tanak i sporoprovodljiv nerv, dok od mehanoreceptora (nadražujemo ga akupunkturnom iglom) ide kvalitetniji, brzoprovoljivi nerv. Na taj način se zaustavlja priliv impulsa bola. U našoj ordinaciji koristimo kombinaciju oba pristupa.

Akumpuktura kao grana prirodne medicine

Akupunktura je prirodna grana, bez štetnih posledica i često učinkovita u mnogim stanjima gde zvanična, zapadna medicina nema odgovor. Njeni protokoli se zasnivaju na viševekovnom iskustvu (u Kini je pronađena prva medicinska literatura je iz 2697. godine p.n.e. a za autora se smatra čuveno Žuti car).Na sreću, ova metoda je danas daleko pristupačnija u svim delovima sveta, jer su izrađeni međunarodni standardi u nomenklaturi tačaka i protokola lečenja za svaku bolest.

Ranije su akupunkturne igle bile od kamena, kosti, trske dok se danas upotrebljavaju savremeni, nerdjajuci metali izuzetno malog prečnika (0,2 do 0,5mm). Tehnika ubadanja je izuzetno vazna i od nje zavisi učinkovitost tretmana, ali i bolnost samog tretmana. Dobra tehnika obezbeđuje da tretman bude gotovo bezbolan, da ne dođe do lomljena igle pod kožom kao i da se pod ispravnim uglom i adekvatnim pritiskom plasira sama igla.

Пусти видео запис

Kako izgleda akupunkurni tretman

Tretman se uglavnom izvodi u ležećem položaju, u prijatnom ambijentu (kako bi pacijent bio što više opušten i kako bi se smanjio otpor kože na ubod igle). Igle stoje oko 25-30 min. i tada pacijent uglavnom oseća blage senzacije oko same igle (toplota, peckanje, vidi se crvenilo oko igle).

Pojava senzacija je direktno srazmerna učinkovitosti tretmana. One su uglavnom javljaju nakon nekoliko tretmana, mada nije isključeno da se pojave odmah po plasiranju igle.

Koji je broj tretmana do izlečenja?

Broj tretmana koji je potreban zavisi od osnovnog oboljenja i simptomatologije, ali se najčešće kreće između 10 i 15. Tretmani se mogu izvoditi svaki drugi ili treći dan.

Zaključak

Dakle, lečenje akpunkturom je danas široko prihvaćena metoda koja se, na našem podneblju, koristi najčešće kao snazno analgetsko sredstvo, ali i metoda koja najbolje doprinosi regeneraciji nerava (posebno nerva lica).