Paraliza nerava – neuralgija

Neuralgija

Kada je patološkim procesom zahvaćen jedan nerv, onda se oboljenje označava kao neuropatija/neuritis, dok se oboljenje lokalizovano na većem broju nerava naziva polineuropatija/polyneuritis.

Veoma je važno koja grupa nerava je zahvaćena tj. Da li su zahvaćeni somatomotorni, somatosenzorni, vegetativni ili svi nervi.

Uzroci oštećenja nerava

Uzroci oštecenja perifernih nerava su mnogobrojni, ali se kao najčešći izdvajaju:

 • idiopatski na koje otpada do 40%
 • sećerna bolest
 • alkoholizam
 • kompresivne lezije (pritisak na nerv)
 • trauma
 • infektivni agensi
 • nedostatak nekih vitamina
 • oštećenje mijelinskog omotača nerva
 • trauma
 • onkoloska bolest
 • genetski faktori
Oštećenje nerava

Simptomi oštećenja nerava

U kliničkoj slici se, u zavisnosti od lokalizacije procesa, najčešće javljaju neki od sledećih simptoma:

 • Mišićna slabost
 • Izmenjen osećaj u zahvaćenoj regiji (trnjenje, mravinjanje, žarenje, paljenje…)
 • Promene na koži (istanjena koža, gubitak maljavosti)
 • Kombinacija svih pomenutih simptoma

Dijagnoza

U postavljanju dijagnoze su veoma značajni anamnesticki podaci koje dobijamo od pacijenta (dugogodisnja sećerna bolest, prekomerno konzumiranje alkohola i sl.), dok se od objektivnih dijagnostičkih procedura koristi EMNG (elektromioneurografija).

Lečenje

Lecenje polineuropatija zavisi od njihovog uzroka, dok se za neke od posledica (trnjenje, slabljenje mišicne snage) mogu koristiti neke od fizikalnih terapija.