Magnetna terapija

Magnetna terapija, skener za magnetnu terapiju

Podrazumeva primenu nisko i visokofrekventnog magnetnog polja u svrhu lečenja. Magnetno polje se u medicini koristi više hiljada godina sa izuzetnim uspehom (postoje zapisi iz starog Egipta o lekovitim učincima magnetnog polja, stari više od 3500 godina), kao i zapisi iz stare Grčke i Rima.

Najvažnije dejsvo terapijskog elektromagnetnog polja se odnosi na dejstvo na ćelijsku membranu. Posledično, regulišući ravnotežu jona sa spoljašnje i unutrašnje strane ćelijeske membrane, dolazi do stabilizacije trofičkih (ishrana celije), energetskih (ADP/ATP) i oksidoreduktivnih procesa a sve to pobrojano vodi ka ozdravljenju ćelije kao osnovne gradivne jedinice i vraćanju u stanje zdravlja.

Magnetna terapija zaustavlja zapaljenske procese, eliminiše otoke, stimuliše regeneraciju oštećenih struktura i stvaranje kosti.