Osteoporoza

Osteoporoza

Osteoporoza je sistemska bolest koju karakterise smanjenje mineralizacije i poremećaj arhitektonike kosti.
Danas je ova bolest sveprisutna, njenoj širokoj rasprostranjenosti uveliko doprinose savremeni način života kao i produžen životni vek stanovništva.

Tokom života stalno se odigrava proces stvaranja i razgradnje kosti. Proces stvaranja dominira do 25. godine života, zatim se izgradnja i razgradnja uravnoteže sve do postmenopauzalnog perioda (smatra se da se u prvih pet godina po ulasku u postmenopauzu odvija najintenzivnija razgradnja kosti, a zbog naglog pada hormona estrogena).

Ko sve oboljeva od osteoporoze

Značajni riziko-faktori za obolevanje od osteoporoze su:
⁃ rana menopauza (granično do 46. godine)
⁃ starosna dob
⁃ ženski pol
⁃ sitnija konstitucija
⁃ nasledni faktori
⁃ konzumiranje alkoholnih pića
⁃ pušenje
⁃ nedovoljna fizička aktivnost
⁃ konzumiranje odredjenih namirnica (mesne preradjevine, crni i zeleni čajevi…)

Simptomi

Što se tiče simptomatologije, važno je reći da se osteoporoza smatra nemom bolesti tj. ne daje simptome dok ne uđe u veoma odmaklu fazu.
Prvi simtomi su uglavnom bol u grudnom ili lumbalnom delu kičmenog stuba, koji uglavnom ukazuje na kompresivni prelom kičmenih pršljenova.

Pre pojave ovih simtoma, moguće je da dodje do, po osteoporozu karakteristicnih, preloma podlaktice (nakon 60. g.) ili kuka
(uglavnom nakon 70. g.).

Osteoporoza, zdrava kost i obolela kost

Lečenje

  • Fizička aktivnosti i obuka vežbama (kod već postojeće osteoporoze vežbe sprovoditi oprezno i dozirano. Početi sa važbama manjeg intenziteta i postepeno ići na povećanje opterećenja).
  • Adekvatna ishrana
  • Fizikalno lečenje (magnetna terapija i interferentne struje) se sa uspehom koristi u pomaganju ulaganja kalcijuma u kost i stimulaciji stvaranja koštanog tkiva.
  • Suplametacija vitamina i minerala (K vit., D vit. i ev. kalcijum)
  • Najčešće lekovima iz grupe bifosfonata.