Ultrazvučna terapija

Ultrazvučna terapija

Ultrazvučna terapija predstavlja primenu ultrazvuka (iznad 20000 kHz) u cilju lečenja oboljenja sistema za kretanje. Ujedno, ova terapija je uz dijadinamske struje, najjača procedura za obezboljavanje.

Kako radi ultrazvučna terapija

Tkiva na koje se primenjuje ultrazvučni talas, emituje ga sonda, resorbuju ultrazvuk i dolazi do lokalnog povečanja toplote, širenja krvnih sudova sa pojačanim prilivom krvi, eliminacijom medijatora upale i oštećenih ćelija, kao i istovremenim pojačanim prilivom kiseonika i lučenjem unutrašnjih opijata (direktno smanjenje bola).

Fototerapija
Terapija laserom

Ultrazvuk izaziva zgrušnjavanje i razređenje tkiva, te na ćelije ima mikromasažni efekat, a u celini opušta misiće koji su u spazmu.

Pored pomenutih mogućnosti, ultrazvuk ima sposbnost da revitalizuje kožu i eliminiše potkožne nakupine masnog tkiva, usled čega je danas najviše korišćen agens za uklanjanje celulita.