Ravna stopala

Ravna stopala

Ravna stopala su deformitet koji se veoma često vidja i podrazumeva gubitak fizioloških svodova stopala.
Ovde je potrebno naglasiti da svodovi nisu formirani kod veoma male dece, razlikuje se stav od autora do autora, ali se uzima kao graničan do 24 meseca.
Nakon toga, dete treba da ima formirane svodove stopala.

Zašto nastaju ravna stopala

Uzork nastanka ovog deformiteta je u većini slučajeva nepoznat, ali se moraju pomenuti neki od doprinosnih faktora kao što su:
– hiperelastični sindrom (labavo vezivno tkivo)
– povećana telesna težina
– nasledna komponenta
– u sklopu drugih obolenja

Simptomi

Klinički simptomi obuhvataju:
– spuštene svodove stopala
– skretanje Ahilove tetive upolje
– pojavljuje se karakteristično izbočenje na unutrašnjoj strani stopala
– bolovi u stopalima i potkolenicama
bolovi u lumbalnom delu
– zamaranje pri dužem stajanju i hodu

Vežbe za ravna stopala

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničkog pregleda, a ako je potrebna izrada korektivnih uložaka ili obuće, stopala se snimaju podoskopom.
Dete je prilikom kliničkog pregleda potrebno skinuti u donji veš, kako bi smo imali potpun uvid u stanje lokomotornog aparata.

Lečenje

Terapijski pristup podrazumeva:
1. Vežbe usmerene na jačanje oslabljenih mišića potkolenice i stopala, kao i istezanje skraćenih mišića.
2. Anatomska obuća sa potporom svodova stopala.
3. Kod značajnijih deformiteta potrebno je korišćenje korektivnih uložaka ili obuće.

Uložci za ravna stopala