Šta lečimo

bolna stanja kicme

Bolna stanja kičme

Bolna stanja kičmenog stuba imaju veliki socioekonomski značaj (npr. Najveći broj pacijenata na bolovanju je usled pomenutog problema).

Povećanom oboljevanju doprinosi svakako sedentarni način zivota kako omladine, tako i radne populacije.

bolovi u zglobovima

Bolovi u zglobovima

Bolesti koje zahvataju zglobove dele se na zapaljenske reumatske bolesti
(ređe i imaju neizvesnu prognozu)
i degenerativne reumatske bolesti (široko rasprostranjene i uglavnom podrazumevaju “promene trošenja” na sistemu za kretanje).

bolne tetive

Bolne tetive

Reumatoska oboljenja mogu biti lokalizovana i na vanzglobnim strukturama (tetive, njihovi pripoji, tetivne ovojnice, ligamenti, burse-sluzne kesice) i kao takva su široko rasprostranjena.

Smatra se da svaki čovek tokom života dobije bar jedno od ovih obolenja.

Rehabilitacija nakon preloma kosti

Rehabilitacija nakon preloma kosti

Prelom kosti pretstavlja delimični ili potpuni prekid koštanog integriteta. Uopšteno, prelomi kosti mogu biti otvoreni (postoji komunikacija sa spoljašnjom sredinom) i zatvoreni.

Takođe mogu biti i jednostavni (naprsnuća i nagnječenja kosti) i složeni (veći broj izmeštenih ulomaka).

Od težine preloma zavisi i terapijski pristup.

Sportske povrede

Sportske povrede

Sportske povrede se izdvajaju svojom specifičnošću iz razloga što pored narušavanja zdravlja samog sportiste, ostavljaju posledice i na sportsku formu koja progresivno opada, zatim na ličnost sportiste, njegovo materijataje na kraju na takmičarsku vrednost
cele ekipe.

Paralica nerava - neuralgija

Paralica nerava - Neuralgija

Kada je patoloskim procesom zahvacen jedan nerv, onda se obolljenje označava kao neuropatija/neuritis, dok se oboljenje lokalizovano na većem broju nerava naziva polineuropatija/polyneuritis.

Veoma je važno koja grupa nerava je zahvacena tj. Da li su zahvaćeni somatomotorni, somatosenzorni, vegetativni ili svi nervi.

Pregled kičme i stopala

Pregled kičme i stopala

Kada dete dođe na fizijatrijski pregled, jedan od najvažnijih koraka svakako je uzimanje istorije bolesti (anamneze).

Ono što nas zanima je šta je roditelj (ili lekar na sistematskom pregledu) primetio i kad je promena nastala, te koliko je brzo napredovala.

Takođe nam je važno da znamo da li roditelji ili braća i sestre imaju problem sa kičmom ili stopalima.

Osteoporoza

Osteoporoza

Osteoporoza je sistemska bolest koju karakterise smanjenje mineralizacije i poremećaj arhitektonike kosti.

Danas je ova bolest sveprisutna, njenoj širokoj rasprostranjenosti uveliko doprinose savremeni način života kao i produžen životni vek stanovništva.

Giht

Giht

Ovo obolenje spada u grupu metaboličkih bolesti zglobova i karakteriše ga povećana koncentracija mokraćne kiseline u serumu.

Giht se prevashodno javlja kod osoba muškog pola, preko 90%, i u starijem životnom dobu.

Kod obolelih uglavnom postoji nedostatak ili smanjenje enzima urikaze, zaduženog za razgradnju mokraćne kiseline, te se ona taloži u potkoži i oko zglobova.

Limfedem

Limfedem

Limfedem podrazumeva nakupljanje limfne tečnosti u među-ćelijskim prostorima a prati najčešće oštećenje struktura limfnog sistema.

Ipak, limfedem može ponekad da se razvije bez jasnog i poznatog uzroka.

Rehabilitacija nakon operacije

Rehabilitacija nakon operacije

Rana rehabilitacija je grana fizijatrije koja se bavi oporavkom pacijenta u ranoj fazi nakon operacije.

Mnoge hirurske grane, u funkcionalnom oporavku pacijenta, zahtevaju sprovodjenje ranog rehabilitacionog procesa.