Upala tetiva pokretača prstiju šake i stopala

upala tetive stopala
upala tetive šake

Kada se upala tetive i tetivne ovojnice razvija na tetivama mišića fleksora šake ili stopala bolesnik se žali na otežano savijanje prsta koje je veoma često praćeno zvučnim fenomenom (tvz. škljocavi prst).

Ove promene uglavnom nastaju na tetivnoj ovojnici, koja dovode do stenoze kanala kroz koji prolazi sama tetiva.

Uzrok je idiopatski, ali se obolenje svakako češće javlja kod ljudi koji tetive šake intenzivno koriste (daktilografi, šnajderi).

Lečenje je isto kao i kod ostalih tenosinovitisa a u rezistentnim slučajevima i hirurško.