Kifoza kičmenog stuba

Kifoza kičme

Kifoza je fiziološka krivina kičmenog stuba u prednje zadnjoj ravni. O patologiji govorimo prilikom prenaglašavanja ove krivine, kada je i roditelji mogu prepoznati kao pognutost ili takozvana okrugla ledja.
Može postojati kao izolovan deformitet ali može biti udružena sa skliozom kada govorimo o kifoskoliozi.

Najčešće je lokalizovana u grudnom delu a ako je prenaglašena, postoji mogućnost nepovoljnog uticaja na srce i pluća.

Kako nastaje kifoza

Kifoza najčešće nastaje kao posledica lošeg držanja tela i češće se vidja kod dečaka.
Kao i skolioze, kifoze mogu biti funkcionalne (nema promena na strukturama kičmenog stuba) i strukturalne (prisutne deformacije struktura kičmenog stuba).
Najlakši način da se roditelj orijentiše da li je krivina funkcionalna, ili je već prešla u strukturalnu, je da posmatra da li se krivina gubi kada je dete u ležećem položaju.

Kifoza kičmenog stuba

Simptomi kifoze

  • Izrazito povijena, zaobljena leđa
  • blaži bol u predelu ledja

Ukoliko je u pitanju strukturalna kifoza i veoma napredaovao deformitet, potrebno je, pored kliničkog pregleda, napraviti i RTG snimak. Radiološki se može razlikovati početni, kasni i konačni stadijum.

Lečenje

Što se tiče terapije, važna je rana dijagnostika i uključivanje deteta u program lečenja koji obuhvata:

  • Navike posturalne svesnosti (dete se pre ogledalom obučava kako da koriguje držanje).
  • Eliminacija loših navika (sedenje u nepravilnom položaju i sl.)
  • Vežbe sa ciljem istezanja skraćenih mišića i jačanja mišića čija je mišićna snaga snižena.
  • Uključivanje deteta u korektivni, simetrični sport (preporuka za ledjno plivanje).
  • Fizikalna terapija

Kifoza – vežbe za prava leđa

Пусти видео запис