Polineuropatija – polineuritis

Polineuropatija

Oboljenje jednog nerva naziva se mononeuropatija, a ako je zahvaćen veći broj nerava onda se radi o polineuropatiji. Najčešće su u pitanju nervi u gornjim i/ili donjim ekstremitetima.

Pošto mešoviti nervi u sebi imaju motorna, senzorna i vegetativna vlakna uglavnom su zahvaćene sve tri vrste, ali mogu biti i:

⁃ motorne
⁃ senzorne
⁃ senzomotorne

Simptomi

Motorna polineuropatija zahvata najčešće mišiće gornjih i donjih ekstremiteta te se manifestuje sa mišićnom slabošću. Promene su najjače izražene na šakama i stopalima koje često samo mlitavo vise.

Senzorna polineuropatija se odlikuje pojavom izmenjenih osećaja, opet na rukama i nogama, kao sto su trnjenje, mravinjanje, pečenje, žarenje, bockanje i slično.

Senzomotorna polineuropatija ima karakteristike obe prethodne grupe.

Ukoliko je polineuropatija mešovitog tipa i ako su zahvaćena i vegetativna vlakna pojavljuju se osećaj hladnoće u zahvaćenoj regiji (usked kontrakcije krvnih sudova), trofičke promene na koži, poremećaji krvnog pritiska i sl..

Uzroci nastanka

Uzroci nastanka polineuropatije su raznoliki i brojni:
1. Dijabetes (u našim predelima je on vodeći uzrok)
2. Zloupotreba alkohola (drugi uzrok po učestalosti)
3. Infektivne polineuropatije (u okviru virusnih oboljenja)
4. Maligne bolesti
5. Toksini (arsen, živa, olovo)
6. Hronične bolesti bubrega

U osnovi pojave polineuropatije kod osoba obolelih od dijabetesa je oštećenje mikrocirkulacije što izaziva promene na nervima, uglavnom nakon dve ili više decenija od pojave šećerne bolesti. Takvi pacijenti nam se obraćaju usled osećaja žarenja u oba stopala (opisuju kao da idu po užarenom uglju). Ukoliko je bolest veoma napredovala može se videti i takozvano viseće stopalo. Takodje, ovi pacijenti imaju usled polineuropatije smanjen osećaj bola.

Alkoholna polineuropatija se razvija kod dugogodišnjih konzumenata žestokih pića, a po karakteru je uglavnom senzornog tipa.

Polineuropatija u okviru malignih bolesti je multiuzročna i nastaje dejstvom supstanci koje stvara sam tumor, ali i zbog citostatske i zračne terapije.

Dijagnoza

Postavljanje dijagnoze se vrši na osnovu anamnestičkih podataka i kliničkog pregleda. Dijagnostička procedura koja objektivizuje promene je elektromioneurografija (EMNG). EMNG se koristi i za procenu težine oštećenja nerva i praćenje terapijskih rezultata.

Polineuritis

Lečenje

Lečenje se prevashodno odnosi na uklanjanje ili smanjenje neposrednog uzročnika. Dakle, konzumenti alkoholnih pića i osobe izložene dejstvu toksina moraju da menjaju životne navike i posao.

Kod ostalih, pobrojanih, polineuropatija se ide na smanjenje negativnog učinka uzročnika te se daju lekovi i suplementi koji omogućavaju zaštitu i regeneraciju (koliko je moguće) oštećenih nerava.

Pacijentima sa dijabetičkom polineuropatijom se savetuje uzimanje alfa lipoinske kiseline koja sprečava propadanje mikrocirkulacije i odaže posledice šećerne bolesti. Preporučuje se polivitaminska terapija, sa akcentom na grupu B vitamina.

Modaliteti fizikalnog lečenja, kao što su laser, galvanska struja i magnet, imaju izrazito pozitivno dejstvo na oporavak nerava ukoliko proces nije u terminalnoj fazi oštećenja.
Takođe, značajni rezultati se postižu akupunkturom koja se izvodi svaki ili svaki drugi dan, u ciklusima od petnaest terapija.

Lečenje polineuropatije