Bolne tetive

Bolne tetive u kolenu

Reumatoska oboljenja mogu biti lokalizovana i na vanzglobnim strukturama (tetive, njihovi pripoji, tetivne ovojnice, ligamenti, burse-sluzne kesice) i kao takva su široko rasprostranjena. Smatra se da svaki čovek tokom života dobije bar jedno od ovih obolenja.

Od čega su sačinjene tetive

Tetive su sačinjene od kolagenih vlakana i obavijene su ovojnicom koja ih stabilizuje i olakšava lakše klizanje same tetive. Kada se razvije upalni proces (tendinitis) on uglavnom zahvata i tetivnu ovojnicu (tenosinovitis).

Tetive vremenom, usled zapaljenskih, degenerativnih i mehaničkih, promena bivaju sve krtije jer, se na mestu ovih procesa oštećuje i onako slaba vaskularizacija, dolazi do delimične rupture i nekroze vlakana, a u zahvaćene regije se taloži kalcijum. Takođe, dolazi i do razvoja entezopatija (upalni proces na mestu insercije tetive za kost).

Bolne tetive ramena

Ko najčešće pati od problema sa tetivama

Promene na tetivama se uglavnom razvijaju kod sportista, osoba koje se bave teškim fizičkim radom i u okviru zapaljenskih reumatskih bolesti (npr. reumatoridni artritis).

Simptomi

Simptomi tenosinovitisa su bol, zadebljanje tetive, otok i crvenilo zahvaćene regije, smanjena pokretljivost u susednim zglobovima.

Lokalizacija tenosinovitisa moše biti različita i zavisi od toga koja se grupa mišića (i njihovih tetiva) izlaže posebnom opterećenju.

Posebno učestale lokalizacije:
RAME-Sindrom rotatorne manžetne
LAKAT-Teniski i golferski lakat
PETA-Tendinitis Ahilove tetive

Lečenje tetiva

Lečenje tendinitisa i tenosinovitisa je važno započeti što ranije, dok upalni proces nije dobio pun intenzitet.

    • Sam proces lečenja obuhvata:
    • mirovanje i što bolje rasterećenje same tetive
    • medikamentnu terapiju nesteroidnim protivupalnim lekovima, a u slučaju da je neophodno uključuju se i steroidni protivupalni lekovi (lokalna aplikacija)
  • fizikalna terapija

Ukoliko sve navedeno nije dovelo do željenih rezultata,
razmatra se hirurško lečenje.

Bolne tetive ručnog zgloba