DIJAGNOSTIKA

Ultrazvucni pregled

Ultrazvucna dijagnostika

Ultrazvučna dijanostika je jeftino i pouzdano sredstvo za ispitivanje stanja i oboljenja vezanih za sistem za kretanje. Napredak digitalne tehnologije doveo je pojave sondi sa puno mogućnosti, dobijamo slike visoke rezolucije, što je rezultiralo i povećanjem preciznosti ove metode.

Ultrazvučni talas nema loše efekte na tkiva za čiji se pregled koristi, dakle, procedura je za pacijenta potpuno bezbedna. Sam pregled relativno kratko traje (oko 10 minuta), komforan je, niskog koštanja i rezultat se dobija odmah.

Metoda se zasniva na nejednakom prostiranju, apsorbciji i odbijanju ultrazvučnog talasa pri prostiranju kroz tkiva različite gustine. Pri pregledu dobijamo jasnu sliku stanja mišića i njihovih tetiva, zglobova, ligamenata kao i ev. tumefakcija.

Putem ultrazvučne dijagnostike se mogu videti:

⁃ artrotični znaci na zglobovima
⁃ zapaljenski procesi na zglobovima
⁃ izliv u zglob
⁃ delimične ili potpune rupture mišića
⁃ patološki procesi u samom mišiću
⁃ upalni procesi na tetivama
⁃ kalcifikacije tetiva
⁃ delimične ili potpune rupture ligamenata
⁃ tumorske promene

Ultrazvuk, u odnosu na druge dijagnostičke metode koje se koriste za sistem za kretanje, ima prednost dinamičkog ispitivanja tj. pregled struktura koje se pokreću ispod sonde. Kao neinvazivna metoda, bez emisije stetnih zračenja, ultrazvuk je dragocen u praćenju napretka lečenja i kliničko praćenje reparacije i regeneracije tkiva.

Oteodezintometrija, pregled koštane gustine

Osteodenzitometrija

Osteodenzitometrija predstavlja merenje koštane gustine. Tokom života stalno se odigrava proces stvaranja i razgradnje kosti. Proces stvaranja dominira do
25. godine života, zatim se izgradnja i razgradnja uravnoteže sve do postmenopauzalnog perioda (smatra se da se u prvih pet godina po ulasku u postmenopauzu odvija najintenzivnija razgradnja kosti).

Upravo zbog toga, važno je uraditi osteodenzitometriju i utvrditi koje su zene brži gubitnici kosti.

Kako izgleda pregled

Merenje koštane gustine se može raditi na DEXA aparatima (koristi jonizujući zrak) i ultrazvučim aparatima (nema emisije štetnog zračenja). U našoj ordinaciji merenje vršimo na ultrazvučnom osteodenzitometru, pregled je brz i komforan,
a rezultat se dobija odmah. Pored svega nabrojanog, ultrazvučna osteodenzitometrija dobija značajno mesto u dijagnostici i zbog niske cene pregleda.

Nakon izvršenog pregleda, nalaz se dopunjava laboratorijskim vrednostima koštanih enzima, vitamina i minerala te se uvodi terapija (ukoliko je potrebno).