Bol u zglobovima

Bolovi u zglobovima

Bolesti koje zahvataju zglobove dele se na zapaljenske reumatske bolesti (ređe i imaju neizvesnu prognozu) i degenerativne reumatske bolesti (široko rasprostranjene i uglavnom podrazumevaju “promene trošenja” na sistemu za kretanje).

Koncentrisaćemo se na drugu i masovniju grupu degenerativnih reumatskih bolesti. Ove bolesti, lokalizovane na zglobovima, se često nazivaju artroze i lokalizuju se prevashodno na zglobnoj hrskavici.

Artroza se moze razviti na bilo kom zglobu, ali se uglavnom viđa na nosećim zglobovima (koleno, kuk) i češće obolevaju osobe ženskog pola.

Uzroci artroze

Najčešći uzroci su težak fizički rad, dugotrajno stajanje, prethodne povrede zgloba, prekomerna telesna težina, kompromitovana cirkulacija u donjim ekstemitetima i nasledna komponenta.
Genetski potencijal za artroze je visok kod osoba sa izrazito kraćim kažiprstom a dugačkim 3. i 4. prstom na šaci.

Artroze su sporonapredujuće, od simptoma daju u početku samo bol koji je karakteristično snažniji pri kretanju. Vremenom dolazi do deformacije i uvećavanja zglobnih okrajaka.

Dijagnoza oboljenja

Dijagnoza se postavlja kliničkim pregledom i eventualno RTG snimkom na kome se može videti suženje zglobne pukotine i mali koštani izraštaji na zglobnim površinama.

Bol u zglobu kolena

Lečenje

Lečenje podrazumeva lekove iz grupe nesteroidnih antiinflamoatornih lekova i, najvažanije, fizikalne terapije. Ove terapije su po posebdnog značaja zato što, pored uklanjanja bola, dovode do povećanja lokalne vaskularizacije i delimične regeneracije oštećenih struktura.

Ukoliko pomenute procedure ne dovedu do značajnog poboljšanja, razmatra se lokalno aplikovanje steroida a u zavisnosti od drugih bolesti pacijenta. Poseban oprez je potreban kod pacijenata sa neregulisanim krvnim pritiskom, obolelih od dijabetesa i kod pacijenata na antikoagulantnoj terapiji.

Ako ni posle steroidne terapije, kao i ostalih, stanje ne bude bolje, pacijenta upućujemo hirurgu ortpedu koji razmatra ugradnju proteze u oštećeni zglob.