Fizikalna terapija – Novi Sad

Fizikalne terapije, elektroterapija

Fizikalne terapije podrazumevaju upotrebu prirodnih agenasa (kao što je struja, svetlost, magnetno polje, toplota/hladnoća, termomineralna blata) u svrhu lečenja. Reč fizikalna vodi poreklo od reči fysis koja označava prirodu.Takođe, to je jedan od najstarijih vidova lečenja koji se primenjuje u medicini ali je i deo medicine koje najviše napreduje, zahvaljujući razvoju tehničkih nauka. Pored toga što se koriste samo prirodni agensi, ove terapije istovremeno smanjuju upotrebu lekova.

Ciljevi primene fizikalnih terapija

⁃ smanjenje bola
⁃ uklanjanje otoka
⁃ potpuna ili delimična regeneracija struktura na koje se terapije primenjuju
⁃ smanjenje napetosti misića
⁃ poboljšanje pokretljivosti
⁃ pospešivanje zarastanja kosti
⁃ smanjenje vidljivosti ožiljaka
⁃ uspostavljanje funkcije oštećenih nerava
⁃ funkcionalni oporavavak nakon moždanog udara
⁃ poboljšanje kordinacije pokreta
⁃ stimulacija kardiovaskularnog i sistema za disanje

Kod kojih oboljenja se najčešće primenjuje fizikalna terapija?

Fizikalna terapija i rehabilitacioni programi se najčešće primenjuju kod pacijenata sa sledecim oboljenjima i povredama:
⁃ oboljenja i bolovi zglobova ramena, šake, kukova i kolena
⁃ bolna stanja kičmenog stuba (vratni, grudni i krsno slabinski deo)
⁃ stanja nakon preloma kosti
⁃ sportske povrede
⁃ stanja posle ugradnje proteza zgloba kuka i kolena
⁃ teniski lakat ⁃ oštećenja perifernih nerava i nerva lica
⁃ slabost periferne cirkulacije
⁃ osteoporoza
⁃ različiti oblici zapaljenskog reumatizma (reumatoidni artritis, ankilozirajuci spondilitis, psorijazni artritis itd.)
⁃ amputacija ekstremiteta

Fizikalna terapija podrazumeva upotrebu sledećih metoda:

U okviru fizikalnih terapija koriste se sledeće procedure:

1. Magnetna terapija
2. Različite vrste struje
3. Laser
4. Infracrveni zraci
5. Ultravioletni zraci
6. Terapija ultrazvukom
7. Toplotni agensi (pr. parafin, blato)
8. Hladni agensi (led)
9. Terapija vodom (podvodna masaža, biserne kupke)
10. Vežbe ili kineziterapija.