Elektroterapija – terapija strujom

Elektroterapija

U cilju lečenja mogu da se koriste različiti modaliteti struje:
⁃ jednosmerna ili galvanska struja
⁃ naizmenična struja srednje i niske frekvence
⁃ visokofrekventna struja

Terapijska dejstva struje

Na mestu primene struje (prolazi kroz izvodne kanale znojnih i lojnih žlezda) dolazi do reaktivnog sirenja krvnih sudova i pojačane prokrvljenosti regije, što dovodi do priliva kvalitetnih materija za ishranu tkiva, kiseonika ali i elminacije (krvlju) svih medijatora upale koji nastaju u oštećenim tkivima dok bol poslednično opada.

Takođe, na mestu primene struje (i drugih fizikalnih procedura) dolazi do povećanog stvaranja unutrašnjih opioida koji ublažavaju bol.

Sem pomenutog, određeni modaliteti struje mogu da se koriste za unos lekova i pomoćnih lekovitih supstanci kroz kožu i tačno na željeno mesto (elektroforeza).

U našoj praksi danas koristimo sve modalitete struje koje spadaju u fizikalne terapije (galvanska, dijadinamska, Svelstromove struje, Ruske struje, Interferentne struje, elektrostimulaciju i kratkotalasnu dijatermiju).