Rehabilitacija nakon ugradnje proteze kolena

Rehabilitacija nakon operacije kolena

Denenerativne (artrotične) promene (trošenje zglobne hrskavice) su, uglavnom, patološko stanje koje prethodi ugradnji proteze.

Uzroci pojave artroze i ostalih problema sa kolenom

Najčešći uzrok pojave artroze jeste prekomerno ili nepravilno mehaničko opterećenje zgloba, mada doprinosi i gojaznost, prethodna povreda kolena i oštećena cirkulacija u donjim ekstremitetima. Koleno je noseći zglob i on je, po svojoj lokalizaciji, predodredjen da trpi velika opterećenja.

Simptomi

Simptomi artroze kolena su bol pri hodu koji nestaje u mirovanju i vrlo često smanjena pokretljivost u kolenu.

Lečenje

Lečenje je u početnim fazama konzervativno i podrzumeva terapiju lekovima za smanjenje upalnog procesa na hrskavici, suplementima za delimičnu regeneraciju hrskavice i, najvažnije, fizikalnim terapijama (magnet, ultrazvuk, elektroterapija).

Rehabilitacija nakon ugradnje proteze kolena

Kada je neophodna operacija

Kada bol ne možemo da kupiramo ni jednom od pobrojanim metoda, pacijent se upućuje ortopedskom hirurgu radi eventualne ugradnje proteze kolenog zgloba.

Ovaj operativni zahvat podrazumeva uklanjanje ostećenih zglobnih okrajaka i njihovu zamenu protezom. Uglavnom se ugrađuje cementna proteza koja dozvoljava pun oslonac odmah nakon ugradnje.

Proces rehabilitacije

Rehabilitacija ima ranu fazu, koja obuhvata vežbe disanja i mobilizacije zdravih ekstremiteta, i odnosi se na period neposredno nakon operacije.

Vrlo brzo prelazimo na drugu fazu rehabilitacija koja obuhvata fizikalne terapije, u cilju smanjenja bola i otoka operisane regije, kao i verikalizaciju pacijenta uz pomoć potpazušnih štaka.

U zavisnosti od stanja i napretka pacijenta, kao i u dogovoru sa hirurgom, ide se na vežbe za jačanje mišićapokretača donjih ekstremiteta, vežbe balansa i, postepenog, oslobađanja od pomagala prelaskom na podlakatne štake, štap i na kraju samostalan hod.

Samostalan hod mora da ima fiziološku šemu, ne bi trebalo da pacijent šanta ili da se kraće oslanja na jednu nogu.