Skolioza kičmenog stuba

Skolioza kičme

Skolioza je razvoj patološke krivine kičmenog stuba a sama reč na grčkom znači iskrivljen. Skolioza je lateralno (bočno) krivljenje kičmenog stuba sa istovremenim uvrtanjem same kičme i grudnog koša.

Skolioza se najčešće pojavljuje u uzrastu od 11 do 14 godine života i mnogo je učestalija kod devojčica.

Uzroci nastanka skolioze

Primarne tj. one čiji je uzrok nepoznat sekundarne tj. one koje se imaju poznat uzrok (urodjene anomalije, u sklopu neuromišićnih bolesti i sl.).
Kod najvećeg broja slučajeva, preko 85%, uzrok je nepoznat.

Važno je pomenuti još jednu podelu, posebno radi roditelja koji prate telesni razvoj deteta, da skolioza može biti funkcionalna kada se uočava bočno krivljenje kičmenog stuba, ali prilikom izvodjenja testa pretklona nema daljih deformiteta. U prevodu, još se nije razvila strukturalna skolioza.

Simptomi skolioze

1. Denivelacija ramena
2. Denivelacija lopatica
3. Asimetrija trouglova stasa
4. Pojava rebarnog ili paravertebralnog giboziteta prilikom izvođenja testa pretklona
5. Denivelacija karlice
6. Često je praćena napred povijenim ramenima i protruzijom trbuha

U slučaju da roditelji primete neki od ovih simptoma, potrebno je da se obrate lekaru fizijatru.

Skolioza kičmenog stuba

Dijagnoza

Nakon uvida u istoriju bolesti, veličinu i progresivnost deformiteta, te rezultata kliničkog pregleda donosi se odluka o potrebi RTG snimanja kičmenog stuba. Danas postoji poseban uglomer (skoliometar) kojim se sa velikom tačnošću može odrediti stepen krivine, a da se dete pri tome ne izlaze štetnom jonizujućem zračenju (kao pri RTG snimanju). U našoj ordinaciji posedujemo skoliometar i trudimo se da ne indikujemo RTG snimanje, sem u slučajevima kada je to nepohodno.

Lečenje

Kada se utvrdi veličina deformiteta, donosi se odluka o terapijskom pristupu. Terapijski pristup veoma zavisi od stepena progresije (brže napredovanje deformiteta se vidi kod mlađe dece, ženskog pola).

Terapija obuhvata:

  • Navike posturalne svesnosti (dete se pred ogledalom obučava kako da koriguje držanje)
  • Eliminacija loših navika (sedenje u nepravilnom položaju i sl.)
  • Vežbe sa ciljem istezanja skraćenih mišića i jačanja mišića čija je mišićna snaga snižena
  • Uključivanje deteta u korektivni, simetrični sport
  • Fizikalna terapija

Ukoliko ugao krivine prelazi 25 stepeni po Cobbu razmatra se uvodjenje terapijskog midera, dok se kod krivina iznad 45 stepeni najčešće uvodi operativno lečenje.