Sindrom grudnog dela kičme

Sindrom grudnog dela kičme

Grudni deo kičmenog stuba je srednji i najmanje pokretan deo kičmenog stuba. Kao vratni i slabinski deo, tako je i grudni deo izgradjen od kičmenih pršljenova (tvrdi, koštani delovi) i mekotkivnih diskova koji su umetnuti izmenju pršljenova. Specifičnost grudnog ili torakalnog dela je postojanje zglobova između pršljenova i rebara, tako da se nervni korenovi izdvojeni iz ovog dela kičmenog stuba prostiru međurebarno.

Grudni deo kičmenog stuba, za razliku od vranog i slabinskog dela, je veoma malo pokretan te nije mesto gde se uobičajeno razvijaju degenerativne promene (promene trošenja).

Prva, i najčešća patologija, u grudnom delu kičmenog stuba je prenaglašena leđna krivina ili prezaobljena leđa (hiperkifoza). Do prenaglašavanja ove krivine može doći u ranijem i kasnijem životnom uzrastu, ali su uzroci potpuno različiti.
Kod mladjih ljudi uzrok nastanka prezaobljenih leđa je slabost mišića opružača trupa i skraćenje velikog grudnog mišića. Na oba uzroka može se uticati izborom odgovarajućih vežbi.

Bol u grudnom delu kičme

U starijem životnom uzrastu nastanku zaobljenih leđa doprinosi smanjena koštana gustina (osteoporoza). Ujedno, to je jedna od najčeših bolesti koja zahvata grudni deo kičmenog stuba. Usled smanjene koštane gustine veoma često pršljenovi menjaju svoj oblik ili dolazi do njihove komresivne frakture, a to dovodi do naglašavanja grudne kifoze.

U slučaju da je u osnovi problema osteoporoza onda je potrebno uvesti medikamentnu terapiju, uključiti D vitamin u optimalnoj dozi, fizikalnu terapiju (magnet i vežbe).

Pored pobrojanog, u grudnom delu mogu da se razvijaju degenerativne promene i da se javi bol kao posledica pritiska na nerv. U tom slučaju bol je lokalizovan na mestu pritiska na živac a u nekim slučajevima može da se širi i među-rebarno. U slučaju pojave pojasnog širenja bola mora se isključiti patologija trbušnih organa, pluća i eventualno herpes zoster.

Poslednje što bi smo naveli, ali ne i najmanje značajno, je da je grudni deo kičme najčeši deo kičmenog stuba na kom se razvijaju metastatske promene određenih karcinoma (dojka, prostata, grlić materice, pluća, debelo crevo). U ovakvim slučajevima javlja se intenzivan bol u predelu grdnog dela kičme, kičmeni pršljenovi su bolni na palpaciju, bol je posebno jak noću.

Naravno, pobrojano nije jedina moguća patologija ali je najčešća.