Paraliza nerva lica

Paraliza nerva lica

Kod kompletne paralize nerva lica dolazi do gubitka ili smanjenja funkcije sve tri njegove grane nize od mesta njegove lezije a na strani oštećenja.
Lezija nerva može biti:
– kompletna
– parcijalna

Kompletna lezija dovodi do potpune oduzetosti (paralize) jedne strane lica,
dok parcijalna lezija dovodi do delimične oduzetosti (pareze).

Uzroci nastanka

Uzroci oštećenja facijalnog nerva su najčešće idiopatski (nepoznati) u 75% slučajeva je to Belova paraliza, a od poznatih uzroka treba spomenuti:
– povrede nerva (kompresija, prelomi kostiju lica, ubodne rane)
– povrede prilikom vađenja zuba
– povrede prilikom hirurških intervencija
– spazam krvnih sudova ili njihova tromboza
– tumorske lezije
– oštećenje nerva nakon zračenja
– infekcije (viroze, infekcije srednjeg i spoljnog uha, infekcije pljuvačnih žlezda…)
– dijabetes, hipotireoidoza, nedostatak B1 vitamina

Simptomi

Kod Belove paralize, najčešće naglo nastaje (za nekoliko sati do nekoliko dana) potpuna ili delimična paraliza jedne strane lica, što se manifestuje jednostranim simptomima:
⁃ gubitkom čeonih bora
⁃ porameceno spuštanje očnog kapka
⁃ pojava “suvog oka” ili stalno oticanje suza
⁃ gubitkom nosno-usne brazde
⁃ spuštanjem ugla usana i nemogućnost osmeha
⁃ otežano žvakanje
⁃ otežan govor

Belova paraliza

Belova paraliza se podjednako javlja u oba pola i u svim uzrastima. Smatra se da ima familijarni karakter, te se kod nekih obolelih simptometologija može pojavljivati u više navrata. Najveći broj pacijenata se potpuno oporavi, dok kod 15% mogu ostati sekvele zauvek. Oporavak traje od jednog meseca do nekoliko meseci.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike, a od dodatne dijagnostike je najvaznija elektroeuromiografija (EMNG). Na osnovu nalaza EMNG može da se odredi stepen oštećenja nerva i da se daju prognostičke pretpostavke vezane za oporavak.

paraliza nerva lica, grafički prikaz

Lečenje

Lečenje zavisi od uzroka oštećenja nerva. Tamo gde je uzrok poznat, radi se na njegovom saniranju. Kod Belove paralize se primenjuje konzervativno lečenje, koje podrazumeva:

– medikamentnu terapiju (korikosteroidi, vazodilatatori, vitaminska terapija)
fizikalne terapije (koristi se njihovo antiinflamatorno, biostimulativno, oskidativno i antiedematozno dejstvo).

⁃ lokalno unošenje kortikosteroida na mestu oštećenja nerva elektroforezom ili sonoforezom.

laserska terapija duž nerva koja ima snažno biostimulativno dejstvo na oporavak nerva.

magntena terapija sa ciljem povećanja cirkulacije i oksigenacije oštećenog nerva.

⁃ termoterapija-moramo biti veoma oprezni zbog pojačane osetljivosti oštećenog nerva na termičke draži, te se tokom dve nedelje od nastanka oštećenja ne praktikuje.

– kineziterapija ili vežbe (usmerene na obnavljanje oštećenih fukcija-nabiranje čela, zarvaranje i otvaranje očnog kapka, pokreti usana). Izvode se pred ogledalom sa ciljem da se izvede željeni pokret. Vežbe moraju biti strogo dozirane zato što oštećeni nerv ne sme da se zamara.

akupunktura daje izuzetno dobre rezultate. Igle se postavljaju svaki drugi dan (ponekad i svakodnevno) po tačno odredjenim protokolima (npr. Ferkovićev protokol se pokazao kao veoma učinkovit).

Sa tretmanom je potrebno započeti što ranije.

Vežbe za paralizu lica

Пусти видео запис