Bolovi u sitnim zglobovima šake

Bolovi u zglobovima šake

Bolesti koje zahvataju zglobove dele se na zapaljenske reumatske bolesti (ređe imaju neizvesnu prognozu) i degenerativne reumatske bolesti (široko rasprostranjene i uglavnom podrazumevaju “promene trošenja” na sistemu za kretanje).

Degenerativne reumatske bolesti

Degenerativne reumatske bolesti su masovnije i kad su lokalizovane na sitnim zglobovima šake nazivaju se artroze. Lokalizuju se prevashodno na zglobnoj hrskavici.
Češće obolevaju osobe ženskog pola i skolonost se prenosi genetski, preko ženskih predaka.
Genetski potencijal za artroze je visok kod osoba sa izrazito kraćim kažiprstom,
a dugačkim 3. i 4. prstom na šaci.

Uglavnom su lokalizovane na distalnim zglobovima prstiju, praćene pojavom takozvanih Heberdenovih čvorića na nadlaničnim stranama prstiju i zglob postaje blago savijen.

Simptomi degenerativnih promena

Artroze su sporonapredujuće, od simptoma daju u početku samo bol koji je karakteristično snažniji pri kretanju.

Dijagnoza degenerativnih promena

Dijagnoza se postavlja kliničkim pregledom i eventualno RTG snimkom na kome se može videti suženje zglobne pukotine i mali koštani izraštaji na zglobnim površinama.

Lečenje degenerativnih promena na zglobovima šake i prstiju

Ova vrsta oboljenja leči se medikamentno, lekovima za ublažavanje bola te suplementima za regeneraciju hrskavice, i fizikalno (različitim modalitetima fizikalnim procedura, ali se prednost daje terapijama sa toplotnim efektima kao što su visokofrekventne struje, ultrazvuk i parafin).

Zapaljenske reumatske bolesti

Druga grupa oboljenja koja zahvata sitne zglobove šake, spada u zapaljenske reumatske bolesti (najčešće reumatoidni artritis) i zahteva ozbiljan pristup u dijagnostici i lečenju iz razloga što su bolesti sistemske (zahvataju ceo organizam).

Žene češće obolevaju, s tim što se bolest javlja u srednjem životnom dobu (za razliku od degenerativnih promena na šakama koje se javljaju kod starije populacije).

Reumatoidni artritis je bolest neznatne etiologije, smatra se da je multiuzročna (genetska predispozicija, uticaj hormona, infektivnih agenasa…).

Simptomi zapaljenskih reumatskih oboljenja

Simptomi se razlikuju od simtoma opisanih u sklopu degenerativnih (trošenje) oboljenja.

Karakteristična je jutarnja ukočenost koja traje duže od 30 minuta.
Bolovi i otok zahvataju srednje zglobove prstiju te oni postaju vretenasto deformisani sa pojavom Bureumatoidnih čvorića. Takođe, zglobovi se deformišu po više principa što se može videti na priloženim fotografijama:

Rana faza

Reumatsko oboljenje prstiju šake, rana faza

Uznapredovala faza

Zapaljensko reumatsko oboljenje zglobova na prstima
Zapaljensko reumatsko oboljenej zglobova šake

Dijagnoza zapaljenskih reumatskih oboljenja

Dijagnoza se postavlja RTG snimkom obe šake gde se vide karakteristične promene na zglobovima i osteoporoza kostiju sitnih zglobova. Uvidom u RTG može se proceniti i u kom stadijumu bolesti se nalazi pacijent.
Takođe, potrebno je uraditi i serološku dijagnostiku (specifične laboratorijske analize).

Lečenje zapaljenskih reumatskih oboljenja

Lečenje je simptomatsko, usmereno na kupiranje simptoma koji muče pacijenta, i uključuje lekove za ublažavanje bola kao i fizikalne terapije. Pored simptomatskog, pošto je bolest sistemska, uvode se i lekovi koji menjaju tok bolesti (Metotreksat, kortikosteroidi, soli zlata a u zavisnosti od stadijuma i agresivnosti samog reumatoidnog artritisa).