Vežbajmo efikasno – Aparat sa biofeedback-om

Vežbajmo efikasno Aparat sa biofeedback-om

Kineziterapija

Kineziterapija ili terapija vežbama ima primaran značaju rehabilitaciji pacijenata s oboljenjima sistema za kretanje. Danas se pripisuje veliki značaj pokretu, odnosno smatra se da je vežbanje u detinjstvu osnova pravilnog rasta i razvoja, dok je kod odraslih osoba baza za što duže očuvanje vitalnosti i odlaganje starenja. Cilj kineziterapije je da se maksimalno oporavi oštećena funkcija nekog dela lokomotornog aparata. Mora se voditi računa o tome da bude izabran adekvatan pokret, poštujući indikacije i kontraindikacije, kao i da bude pravilno doziran.

Kineziterapijski program se, najčešće, sastoji od:
zagrevanja,
vežbi disanja,
vežbi istezanja
i vežbi snage.
U ovom delu lečenja nezamenljiva je uloga lekara fizijatra i fizioterapeuta koji na osnovu zdravstvenog stanja pacijenta definišu kineziterapijski plan:
elemente vežbi,
brzinu izvođenja vežbi,
eventualnu primenu opterećenja kao i broj ponavljanja.

Ukoliko želimo da kondicioniramo pacijenta i da mu povećamo izdržljivost, vežbe ćemo ponoviti više puta s kraćim zadržavanjem, a ako nam je cilj da povećamo mišićnu snagu, ići ćemo na manji broj izvođenja a s dužim trajanjem kontrakcije recimo, za oslabljen mišić nakon preloma.