Fizikalna terapija podrazumeva primenu električne, magnetne, toplotne, mehaničke energije u svrhu lečenja. U našoj ordinaciji koristimo aparate najnovije generacije i poštujemo zlatne standarde u lečenju.

Mehanizmi dejstva fizikalnih terapija:

  1. Sprečavaju prijem impulsa bola u mozak a samim tim ne nastaje ni osećaj bola

  2. Stimulišu stvaranje unutrašnjih opijata (stvara ih samo telo, ublažavaju bol)

  3. Povećavaju lokalno cirkulaciju krvi te tako sa mesta bola odnose medijatore bola (supstance koje prouzrokuju nadražaj bolnih receptora), a istovremeno, donose kiseonik i materije neophodne za regeneraciju tkiva

  4. Smanjuju otok

  5. Toplotnim dejstvom povećavaju pokretljivost i smanjuju bol

  6. Stimulišu umnožavanje koštanog, vezivnog kao i tkiva hrskavice.

Fizikalne teraptije nemaju neželjne efekte i potpuno su bezbolne.