GOVEDJI ŽELATIN u regeneraciji hrskavice            DA ili NE

GOVEDJI ŽELATIN u regeneraciji hrskavice DA ili NE

Govedji želatin je gelatinozna, bezbojna masa izdvojena dejstvom kiseline ili baze na govedje kosti i kozu. Dejstvom, najčešće kiseline, izdvaja se kolagen. Medjutim, aminokiseline pri takvoj obradi budu izmenjene i sa skarćenim lancima, što im umanjuje kvalitet. Najčešće se koriste životinje iz uzgoja, sa farmi, u čijoj se ishani koriste hormoni i antibiotici. Govedji želatin