Kako se rešiti bola u preponama

Prepone su mesto spoja donjih ekstremiteta trupa i kao takve izložene su čestim povredama kod sportista. Bol i napetost u ovom predelu javljaju se najčešće kod fudbalera, košarkaša i tenisera, to jest u sportovima gde dominira trčanje s čestim promenama pravca.

Kako nastaju povrede prepona?

Tegobe u preponama su najčešće povezane s prekomernom upotrebom i istezanjem mišica aduktora (region prepona je mesto gde se pripajaju mišići aduktori – primiču noge srednjoj liniji tela). Od ukupno pet aduktornih mišića najčešće je zahvačen adductor longus, koji ima pripoje na karličnoj i butnoj kosti.

Pored uzroka koje smo već pomenuli (trčanje s naglim promenama pravca), treba nabrojati još neke provocirajuće faktore kao što je skakanje, šutiranje, trčanje s naglim ubzanjima i usporenjima i, naravno, trauma.

Prevencija

Ovo stanje, kao i mnoge druge sportske povrede, može uspešno da se prevenira, i to kroz adekvatno zagrevanje i istezanje mišića, odnosno kada su mišići i tetive neistegnuti i nezagrajani, lako se naprežu preko fiziološke granice i javlja se napetost i bol. Pravilno zagrevanje i istezanje treba da bude rutina profesionalnim i rekreativnim sportistima.

Tri faze povrede

Sindrom bolnih prepona, koji se javlja kod sportista, ima tri razvojna stepena, odnosno prva faza podrazumeva samo blagu nelagodu i napetost, druga faza nastupa kada se uz pomenute simptome javi bol pri pokretima i otok, dok treća faza podrazumeva neprekidan bol praćen redukcijom pokreta. Pored pomenutih simptoma još se može javiti podliv u zahvaćenoj zoni i potpuna nemogućnost privođenja noge srednjoj liniji (prekid mišića).

Lečenje

Neposredno nakon traume terapija podrazumeva mirovanje s blago eleviranom nogom tri do četiri dana, krioterapiju i upotrebu nesteroidnih antiinflamatornih lekova. Nakon ove prve faze može se krenuti u kondicioniranje organizma lakim vežbama i tretiranje zahvaćenog regiona fizikalnim procedurama (laser, ultrazvuk). Smatra se da je moguć povratak u trenažni proces kada obim pokreta u kuku zahvaćene strane i mišićna snaga dostignu nivo nepovređene strane.
Takođe, pored pomeutog stanja, kod sportista i mnogi drugi faktori mogu biti uzroci bola u preponama. Kao najčešći uzroci navode se:
kamen u bubregu,
promene na zglobu kuka,
ingvinalne i skrotalne hernije,
uvećani limfni čvorovi u preponskom predelu,
infekcije i tumori urogenitalnog trakta,
naravno, promene na kičmenom stubu.

Tačna dijagnoza se postavlja fizikalnim pregledom (postojanje kile, uvećanih limfnih čvorova, stanje kukova i donjih segmenata kičme, pulsevi), laboratorijskim pretragama krvi i urina i nekim specifičnim dijagnostičkim pretragama (ultrazvučni pregled preponske regije, RTG kostiju karlice, pre- gled krvnih sudova donjih ekstremiteta).

 

Leave a reply