GOVEDJI ŽELATIN u regeneraciji hrskavice DA ili NE

Govedji želatin je gelatinozna, bezbojna masa izdvojena dejstvom kiseline ili baze na govedje kosti i kozu.

Dejstvom, najčešće kiseline, izdvaja se kolagen. Medjutim, aminokiseline pri takvoj obradi budu izmenjene i sa skarćenim lancima, što im umanjuje kvalitet.

Najčešće se koriste životinje iz uzgoja, sa farmi, u čijoj se ishani koriste hormoni i antibiotici.

Govedji želatin spada u grupu aditiva i označava se sa E 441. Poznavanjem ove oznake i sami pacijenti, korisnici proizvoda, mogu da se informišu o neželjenim dejstvima od kojih treba izdvojiti najznačajnije:

  • Povećanje nivoa lošeg holesterola
  • Pogoršanje simptoma astme
  • Potsticanje koagulacionih mehanizama i, posledično, povećana verovatnoća za razvoj tromboze
  • Opstipacija (zatvor).

EUROPEAN FOOD SAFTY AUTHORITY negira, na osnovu brojnih istraživanja, uticaj govedjeg želatina na zglobne tegobe i koštanu masu.

Leave a reply